Még több infó

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, mint Felelős Hatóság koordinálja és felügyeli Magyarországon a 25%-ban nemzeti, 75%-ban pedig európai uniós forrásokból megvalósuló Európai Integrációs Alap pályázati projektjeit, melyek a harmadik, tehát az Unión kívüli országokból érkező bevándorlók társadalmi, gazdasági és kulturális beilleszkedését hivatottak elősegíteni, nemcsak a migránsok, de a fogadó ország lakossága szempontjából.

Ez utóbbi alcélra nyújtott be „Itt vagyunk!” címmel pályázatot a pécsi székhelyű IDResearch Kutatási és Képzési Kft. alapvető prioritásként meghatározva, hogy alapkutatási tevékenységgel, illetve annak, valamint párhuzamos migrációs vizsgálatok és elemzések eredményeinek új szemléletű feldolgozási és közlési szemléletével, tudományos-ismeretterjesztő, diskurzust teremtő módon biztosítson közérdekű információs forrást a magyar társadalom számára, ily módon formálva a lakosság bevándorlókkal kapcsolatos jellemzően ambivalens attitűdjeit, esetlegesen távolságtartó viszonyulását, sokszor a kellő tájékozottság híján determinálóan szkeptikus, fenntartásokkal teli véleményét.

A legfrissebb szakirodalom megállapításainak összegzésén, valamint ábrákkal, diagramokkal és egyéb érdekességekkel illusztrált közlésén túl, a projekt keretében primer eredményeket biztosító kutatásokra is sor kerül, így interjúk felvételére, fókuszcsoportos találkozókra és életút-elemzésekre. A nyilvánosság mind szélesebb rétegeinek elérése érdekében a projekt maga, valamint annak teljes tárgyköre interaktív, folyamatosan frissülő, könnyen kezelhető és egyszerűen áttekinthető internetes portálon kerül bemutatásra (www.ittvagyunk.eu).

A kommunikáció abszolút prioritása jegyében, a kilenc hónapos projekt harmadik harmada elsősorban előadások, szimpóziumok, szakmai és kötetlenebb jellegű kulturális találkozók, valamint televíziós és rádiós műsorok szervezésén alapszik. Végül, de a legkevésbé sem utolsósorban szükséges szólni a projekt hosszútávú eredményességi mérföldkövének szánt azon multimédiás fejlesztésről, mely a portálba integrálva nyújt lehetőséget a lakosság bevándorlókkal kapcsolatos véleményének felmérésére, annak különböző szempontú vizsgálatára, akár tudományos jellegű, akár köztájékoztatást megvalósító elemzésére.

Cikkek, kötetek a bevándorlásról

 • Balogh András: Integrációs és nemzeti érdek. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1998.
 • Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2008.
  Könyvismertető: http://www.mtaki.hu/uj_intezeti_kiadvanyok/bardi_fedinec_szarka_szerk_ki...
 • Bodó Julianna (szerk.): Elvándorlók? Vendégmunka és életforma a Székelyföldön. KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1996.
 • Csepeli György–Örkény Antal: A magyar nacionalizmus változó arca. In Andorka Rudolf–Kolosi Tamás–Vukovich György (szerk.): Társadalmi Riport 1996. TÁRKI, Budapest, 1996, 272–295. o.
 • Dövényi Zoltán: A menekültkérdés néhány területi aspektusa Magyarországon. In Sik Endre (szerk.): Menekülők, vándorlók, szerencsét próbálók. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 1992, 83–90. o. /MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve, 1991./
 • Fábián Zoltán–Sik Endre: Előítéletesség és tekintélyelvűség. In Andorka Rudolf–Kolosi Tamás–Vukovich György (szerk.): Társadalmi Riport 1996. TÁRKI, Budapest, 1996, 381–413. o.
 • Feischmidt Margit és Nyíri Pál (szerk.): Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar iskolákban. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbsegkutato Intezet-Sik Kiado, Budapest, 2006.
  Könyvismertető: http://www.mtaki.hu/uj_intezeti_kiadvanyok/uj_intezeti_kiadvanyok_200601...
 • Fóti Klára: Bevándorlás az Európai Közösség országaiba. (Kísérlet közös bevándorlási politika kialakítására.) In Tamás Pál–Inotai András (szerk.): Új Exodus. MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja, Budapest, 1993, 93–110. o.
 • Fóti Klára: Munkaerő-áramlás az Európai Unión belül – problémák, tendenciák, perspektívák. In Tóth Pál Péter–Illés Sándor (szerk.): Migráció. Tanulmánygyűjtemény II. KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Budapest, 1999, 49–58. o.
 • Göbölyös Mária: Magyar munkavállalók Németországban. In Sik Endre–Tóth Judit (szerk.): Átmenetek. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 1999, 173–180. o. /MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve, 1999./
 • Hajnal Virág - Papp Richárd: Közelből is távol. Magyar világok a Vajdaságban. Budapest, Timp Kiadó-Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2008.
  Könyvismertető: http://www.mtaki.hu/uj_intezeti_kiadvanyok/hajnal_papp_kozelbol_is_tavol...
 • Hárs Ágnes (1998): Mi korlátozza a külföldi munkavállalók keresletét? In Tóth Pál Péter–Illés Sándor (szerk.): Migráció. Tanulmánygyűjtemény II. KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Budapest, 1999, 59–70. o.
 • Hárs Ágnes: A migrációs politika és a munkaerőpiac. Európai Tükör, 1998, 1. sz., 79–98. o.
 • Juhász Veronika: Amerikaiak Budapesten az 1990-es évek végén. In: Diskurzusok a vándorlásról. Szerk.: Sik Endre és Tóth Judit, MTA PTI, Budapest, 2000. A cikk letölthető a Menedek Egyesület honlapájról, http://menedek.hu
 • Kovács Éva–Melegh Attila: „Lehetett volna rosszabb is, mehettünk volna Amerikába is”. Vándorlástörténetek Erdély, Magyarország és Ausztria háromszögében. In: Diskurzusok a vándorlásról. Szerk.: Sik Endre és Tóth Judit, MTA PTI, Budapest, 2000. A cikk letölthető a Menedek Egyesület honlapájról, http://menedek.hu
 • Kovács Nóra: Szállítható örökség. Magyar identitásteremtés Argentínában (1999-2001). Budapest, MTA Kisebbségkutató Intézet - Gondolat Kiadó, 2009.
  Könyvismertető: http://www.mtaki.hu/uj_intezeti_kiadvanyok/kovacs_nora_argentinai_magyar...
 • L. Rédei Mária: A nemzetközi népességmozgás negyven éve Magyarországon. In Tamás Pál–Inotai András (szerk.): Új Exodus. MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja, Budapest, 1993, 184–200. o.
 • Marton Klára: Mitől mások az afgánok? Ahogy magyarországi afgán kamaszok és szüleik látják. In Sik Endre–Tóth Judit (szerk.): Diskurzusok a vándorlásról. Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont (MTA Politikai Tudományok Intézete), Budapest, 2000, 38–49. o.
 • Melegh Attila: Amerikás élettörténetek narratív interjúk alapján. In Tóth Pál Péter–Illés Sándor (szerk.): Migráció. Tanulmánygyűjtemény II. KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Budapest, 1999, 27–42. o.
 • Murányi István: Szocio-kulturális és területi tényezők szerepe a 10–17 éves fiatalok előítéletes gondolkodásában. In Sik Endre–Tóth Judit (szerk.): Idegenek Magyarországon. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 1998, 139–151. o. /MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve, 1997./
 • Nyíri Pál: „Európa Hongkongja”? Kínai–magyar akkulturáció Magyarországon. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 1998. A cikk letölthető a Menedek Egyesület honlapájról, http://menedek.hu
 • Nyíri Pál: A kínai kolónia Magyarországon. Valóság, 1993, 6. sz..
 • Nyíri Pál: Kínai élet és társadalom Magyarországon (Vázlat egy szociálpolitikai kulturális elemzéshez). In Sik Endre–Tóth Judit (szerk.): Jönnek? Mennek? Maradnak? MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 1994, 50–84. o. /MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve, 1993./
 • Olomoofe, Larry: Egy fekete közösség létrejötte Budapesten? In Sik Endre–Tóth Judit (szerk.): Diskurzusok a vándorlásról. Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont (MTA Politikai Tudományok Intézete), Budapest, 2000, 50–59. o.
 • Papp Z. Attila - Veres Valér (szerk.): Kárpát Panel 2007. A Kárpát-medencei magyarok társadalmi helyzete és perspektívái. Gyorsjelentés. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2007.
  Könyvismertető: http://www.mtaki.hu/uj_intezeti_kiadvanyok/karpat_panel_2007.html
 • Pethő László: Magyarok bevándorlása Svájcba (1956–1990). In Tóth Pál Péter–Illés Sándor (szerk.): Migráció. Tanulmánygyűjtemény II. KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Budapest, 1999, 43–48. o.
 • Rodics Gergely: Betelepülés vagy nyaralóvásárlás? In Sik Endre–Tóth Judit (szerk.): Idegenek Magyarországon. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 1998, 15–27. o. /MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve, 1997./
 • Sik Endre: A menekültekkel kapcsolatos előítéletesség növekedésének elkerülhetetlensége a mai Magyarországon. In uő (szerk.): Menekülők, vándorlók, szerencsét próbálók. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 1992, 59–64. o. /MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve, 1991./
 • Sik Endre: Emberpiac a Moszkva téren. In Sik Endre–Tóth Judit (szerk.): Átmenetek. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 1999, 81–107. o. /MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve, 1999./
 • Sik Endre: Idegenellenesség Magyarországon 1998-ban. In Sik Endre–Tóth Judit (szerk.): Idegenek Magyarországon. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 1998, 175–176. o. /MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve, 1997./
 • Sik Endre: Külföldiek és a feketegazdaság. In Tóth Pál Péter–Illés Sándor (szerk.): Migráció. Tanulmánygyűjtemény II. KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Budapest, 1999, 83–102. o.
 • Tóth Judit: Milyen kínainak lenni Magyarországon? Élet és Tudomány, 1995, 36. sz., 1123–1126. o.
 • Tóth Judit: „Ne arra gondolj, hogy Magyarország mit adhat neked, hanem arra: te mit adhatsz Magyarországnak” (Illúzió és valóság Kínával és a kínai migránsokkal való kapcsolatunkban). In: Migráció és politika
  Szerk.:Sik Endre, Tóth Judit. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budaest, 1997. A cikk letölthető a Menedek Egyesület honlapájról, http://menedek.hu.
 • Tóth Pál Péter: Magyarok a nagyvilágban és a környező országokban. In: Átmenetek. Szerk.: Sik Endre, Tóth JuditMTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 1999. A cikk letölthető a Menedek Egyesület honlapájról, http://menedek.hu

Bevándorlással foglalkozó szervezetek

Artemisszió Alapítvány

Cím: 1085 Budapest, Rökk Szilard u. 11.
Tel.: (06-1) 413-6517
Honlap: http://artemisszio.hu

Autonómia Alapítvany

Cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. II/9.
Tel.: (06 1) 237-6020
Honalp: http://autonomia.hu

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH)

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 60.
Tel.: (06-1) 463-9100
Honlap: http://www.bm-bah.hu/

Cordelia Alaptívany

Cím: 1133 Budapest Kárpát u. 1/B VI. emelet 24.
Tel.: 06-1-349-14-50
Honlap: http://cordelia.hu

Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet)

Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 5. IV./20.
Tel.: (06-1) 318-5001, 318-5152, 318 -5122
Honlap: http://demnet.org.hu

Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központ Alapítvány (INDOK)

Cím: 1117 Budapest Pázmány sétány 1/a III. emelet, 398/b szoba
Tel.: (06-1) 372-29-07
Honlap: http://www.indok.hu/

ENSZ Menekültügyi Főbiztossága

Cím: 1022 Budapest, Felvinci út 27.
Tel.: (06-1) 336-3060, 336-3070
Honlap: http://unhcr.ch

Erdélyi Magyarok Egyesülete

Cím: 1056 Budapest Molnár u.5.
Tel.: (06-1) 328-0555
Honlap: http://groups.yahoo.com/group/erdelyi_magyarok/

Határőrség Országos Parancsnoksága

Cím: 1021 Budapest, Labanc utca 57.
Tel.: (06-1) 456-7100
Honlap: http://hatarorseg.gov.hu

IDResearch Kutatási és Képzési Kft.

cím: 7624 Pécs, Jakabhegyi út 8/E
Tel.: 06 72 522 624
Honlap: http://www.ittvagyunk.eu

IOM – Nemzetközi Migrációs Szervezet

Cím: 1065 Budapest, Révay u. 12.
Tel.: (06-1) 269-0323
Honlap: http://iom.int - http://www.iom.hu

Magyar Helsinki Bizottság

Cím: 1051 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 36–38.
Tel.: (06-1) 321-4141, 321-4327, 321-4323
Honlap: http://helsinki.hu

Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület

Cím: 1092 Budapest Ferenc krt. 18. Fszt. 1.
Tel.: (06-1) 215-8301
Honlap: http://gandhi.hu

Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület

Cím: 1092 Erkel utca 13/a – Ügyfélfogadás
1082 Corvin köz 2. - Projektiroda
Tel.: (06-1 ) 322-1502, 344-6224
Honlap: http://menedek.hu

MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet

Cím: 1014 Budapest Országház u. 30.
Tel.: (06-1) 224-6790
Honlap: http://www.mtaki.hu

Multikultúra Egyesület

Cím: 1082 Budapest, Baross u. 79. I/13a
Tel .: (36-1) 343-2432
Honlap: http://www.multikultura.hu/

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal

Cím: 1083 Budapest, Baross u. 22-26.
Tel.: (06-1) 266-6343
Honlap: http://szmm.gov.hu/main.php?folderID=1314

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédõ Iroda (NEKI)

Cím: Pf. 510 Budapest
Tel.: (06-1) 303-8973
Honalp: http://neki.hu

Oltalom Karitatív Egyesület

Cím: 1086 Budapest, Dankó u. 9.
Tel.: (06-1) 210-5400
Honlap: http://oltalom.hu

Szahara Alapítvány

Cím: 1082 Budapest, Baross u. 61 Tel:
Tel: 06 30 931 2648
Honlap: http://szahara.com

Társaság a Szabadságjogokért

Cím: 1084 Budapest, Víg utca 28. I. em. 3.
Tel.: (06-1) 209-0046, 279-0755
Honlap: http://tasz.hu


A projekt az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program társfinanszírozásával valósul meg.