A globális felmelegedés Magyarországra is jelentősen hat, a térségre jellemző, regionális klímaváltozást eredményez: a Kárpát-medencére délen (ahogy ez Pécs környékén már ma is megfigyelhető) az egyre feljebb nyomuló és megerősödő mediterrán hatás lesz jellemző, az Alföld a mainál is sokkal szárazabb területté válhat, míg az Északi-középhegység és a Tisza vízgyűjtő területét egyre gyakrabban fenyegetik majd a villám-árvízek. A kérdéskörről az elmúlt években számos olyan ismeretterjesztő anyag készült, amely alapvetően a szélsőséges következményeket mutatta be, azonban sem a magyarországi regionális jellemzők, sem a probléma fenntarthatósággal kapcsolatos kérdései, sem a megváltozott helyzethez való gyakorlati alkalmazkodás módja nem kapott hangsúlyt. Mivel a klímaváltozás a tudósok egy része szerint már nem visszafordítható folyamat, fontos lenne, hogy ne csak a megelőzésről és az általános, globális hatásokról terjesszünk információt, hanem a fenntarthatóság és alkalmazkodás kérdéseit együtt vizsgáljuk a vissza nem fordítható folyamat szempontjából.

 

A projekt kidolgozása során előzetes felmérést készítettünk az ország 6 konvergencia régiójában. A 15 kérdésből álló kérdőívvel arra kerestük a választ, hogy a várható hétköznapi változásokkal, a regionális hatásokkal mennyire van tisztában a magyar lakosság, valamint, hogy érdekli-e a téma, kíván-e aktív szerepet vállalni az alkalmazkodás folyamatában, az emberek ismernek-e fenntartható viselkedésmintákat. A felmérés alapján a lakosság túlnyomó része a magyarországi regionális hatásokat és a fenntartható viselkedésmintákat nem ismeri, de szeretne több és gyakorlatorientáltabb információ birtokába jutni.

A Jövőkerék Közhasznú Alapítvány azt a hosszú távú célt tűzte maga elé, hogy hozzájáruljon a környezettudatosabb, fejlettebb környezetkultúrájú és környezeti etikájú lakossági szemlélet kialakulásához. Ennek érdekében a konvergencia régiók lakossága számára olyan viselkedésmintákat mutatunk be a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás területén, amely a fenntartható életmód kialakításához hatékonyan járul hozzá.

 

A célok elérése érdekében médiakampányt szerveztünk az alábbi tevékenységek megvalósításával:
  1. 30 részes TV sorozat legyártása és megjelentetése a Duna TV-ben és a vidéki nagyvárosok hel
yi televízióban;
  2. Megjelenés az írott médiában:
      a)  7 részes cikksorozat a nyomtatott sajtóban;
      b) 30 részes interjú- és cikksorozat az Országos Meteorológia Szolgálat honlapján

Az információk átadása mellett a kampány célja a lakosság szemléletének pozitív irányba történő átformálása a mindennapi életbe könnyen beilleszthető eszközök és módszerek bemutatásával, annak érdekében, hogy ezek alkalmazásával kialakuljon a kompetens és felelős fogyasztói magatartás .

 

A projekt megvalósítása alatt az elérések száma az alábbiak szerint alakul:
  - passzív részvétel /rövid idő: 602.000 elérés;
  - passzív részvétel / hosszú idő: 935.000 elérés.

 


A Jövőkerék Közhasznú Alapítvány azt a hosszú távú célt tűzte maga elé, hogy hozzájáruljon a környezettudatosabb lakosság kialakulásához.
SZERKESZTŐI BELÉPÉS

Energiaközpont Nonprofit Kft. www.energiakozpont.hu   Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.nfu.hu