Partnerek

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)

Az ELTE és a Jövőkerék Közhasznú Alapítvány együttműködésének célja a harmadik országbeli - azaz nem az Európai Unióból származó - hallgatók felkészítése a munkaerő-piaci elhelyezkedésre, ezért közösen több alkalmas csoportfoglalkozás sorozatokat szerveznek 12-15 fő részére.

Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma Egyesület

Magyarország első önszabályozó, munkáltatókat tömörítő, az esélyegyenlőség fontosságát hangsúlyozó szakmai és érdekvédelmi szervezete 2010 áprilisában alakult. A Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma Egyesület célja, hogy felhívja a munkáltatók figyelmét a hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának fontosságára és előnyeire. A fórum a Salva Vita Alapítvány kezdeményezésére és részvételével jött létre.

Light On project

A Light On projekt célja, hogy kutatások, elemzések és konkrét akciók keretében hatékony eszközöket dolgozzon ki a rasszizmussal és diszkriminációval szemben. A programban Finnország, Olaszország, Szlovénia, Nagy-Britannia és Magyarország vesz részt. A magyarországi partner az ELTE. A cél, hogy az európai polgárok és közösségeik ne fogadják el normálisnak és hétköznapinak a rasszizmust, ennek érdekében kampányfilm, jogalkalmazóknak szóló tréning, mobil applikáció, és útmutatók készülnek a rasszista nyelv és szimbólumok felismerése, hiteltelenítése és ellensúlyozása érdekében. A projekt az Európai Bizottság Fundamental Rights and Citizenship Programja támogatásával jött létre.

Magyar Kerékpárosklub

A Magyar Kerékpárosklub (MK) 2002-ben alakult civil szervezet, mely mára már közel kétezer taggal rendelkezik az országban. A Kerékpárosklub szakmai partnereként vett részt a „Nyeregbe, tekerj be!” projektünk megvalósításában. A projektet a Svájci-Magyar Együttműködési Program támogatta.

Leeds City Council - Migration Yorkshire (Anglia)

A Migration Yorkshire nevű szervezet Leeds Város Önkormányzata által vezetett regionális, bevándorlási kérdésekkel foglalkozó szervezeteket összefogó csoportja. A Jövőkerék Közhasznú Alapítvány partnerként vett részt az angliai szervezet vezetésével összeállított és „Roma Matrix” címmel Brüsszelbe benyújtott pályázat kidolgozásában. A 2012 októberében támogatást nyert nemzetközi projekt teljes költségvetése meghaladja a 3,9 millió eurót, amelyből 80%-ot a JUST/2011-2012/FRC/AG – Fundamental Rights and Citizenship Action Grant biztosít.

Open Society Institute Budapest Foundation (OSI)

Az Open Society Institute Budapest Foundation (OSI) adomány juttatásáról határozott a Jövőkerék Közhasznú Alapítvány részére. Az adomány célja a Roma Matrix projekt eredményes megvalósításának támogatása. Az adomány összege 47.996 USD, amelyet az OSI részére benyújtott és 2012. november 8.-án jóváhagyott pályázatunkban szereplő költségvetés szerint, 2012. december 31. és 2015. március 31. közötti időszakban használhatunk fel.

Pro Velo Schweiz (Svájc)

A Pro Velo Schweiz nevű civil szervezettel közösen projektet dolgoztunk ki „Nyeregbe, tekerj be!” címmel, majd pályázatot nyújtottunk be a Svájci-Magyar Együttműködési Program felhívására. A projekt átfogó célja az alábbi kettős célrendszeren alapul: - egyfelől a projektben együttműködő szervezetek közötti kapcsolatok megerősítésén és a társadalmi-gazdasági-környezeti egyenlőtlenségek csökkentéséhez szükséges civil kapacitások bővítésén; - másfelől a környezetbarát magyarországi kerékpáros kultúra és környezettudatosság fejlesztésén.

Fővárosi Törvényszék (korábban Fővárosi Bíróság)

A Fővárosi Törvényszék állami feladatként ellátandó alaptevékenysége az igazságszolgáltatás. A törvényszék dönt a büntető, polgári és gazdasági peres és nem peres ügyekben, családjogi, öröklési, szerződéses és szerződésen kívüli, valamint a munkajogi vitákban. A Fővárosi Törvényszék civil partnereként alapítványunk aktív résztvevője volt a Gazdasági Kollégium épületenergetikai korszerűsítését célzó KEOP-5.3.0/A/09-2010-0097 projekt sikeres megvalósításában.

Duna Televízió

A Duna Televízió a multimédia korszakának hajnalán született, műsora 1992 karácsonyán indult egy közvetítőkocsiból, s mára öt kontinensen, tizenötmillió nézőhöz jut el, hidat teremtve az anyaország és a határon túli nemzettestek között. Vállalt küldetése, hogy hiteles tájékoztatást nyújtson hazai és külföldi eseményekről, kulturális teret képezzen a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarok számára. Az összetartozás, a konszenzus, a tolerancia tévéje. A Duna Televízió történetéről szóló további információkért és friss hírekért kérem látogasson el a televízió honlapjára.

Országos Meteorológia Szolgálat (OMSZ)

Az Országos Meteorológiai Szolgálat arra törekszik, hogy a legfrissebb és legpontosabb meteorológiai és levegőkörnyezeti információkkal lássa el a lakosságot, az intézményeket és üzleti partnereit. A nemzetközileg elismert és 140 éves múltú OMSZ a Jövőkerék Közhasznú Alapítvánnyal a "Médiakampány az éghajlatváltozás fenntarthatósági kérdéseiről" című projektben működött 2011-ben sikeresen együtt. Az Országos Meteorológia Szolgálat 2010. május 3-án ünnepelte fennállásának 140 éves jubileumát. A jogelőd "Meteorológiai és Földdelejességi Intézet" alapításáról szóló határozatot Ferenc József osztrák császár és magyar király 1870. április 8-án írta alá, amely a Budapesti Közlönyben 1870. május 3-án tettek közzé.

Ökofilmklub Egyesület

Az Ökofilmklub Egyesület célja az ökopolitikai gondolatok népszerűsítése audiovizuális eszközökkel, valamint a közügyekben aktív, „zöld” életmód támogatása tapasztalatcserével, beszélgetéssel, képzés jellegű eseményekkel, valamint minden egyéb eszközzel. A legfrissebb hírekért és további részletes információkért látogass el az Ökofilmklub Facebook oldalára.

Autista Segítő Központ (ASK)

Az Autista Segítő Központot 1999-ben alapították Gyöngyösön. Az intézmény fenntartója a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány. Az intézmény több tagintézmény együttes, egymásra építő munkájával valósítja meg az autizmussal élő gyermekek és fiatalok, illetve az őket nevelő családok komplex megsegítését. A komplex intézmény a következő tagintézményekből áll: - ASK Általános Iskola (3200 Gyöngyös, Barátok tere 2.) - ASK Kiskorú Fogyatékosok Otthona (3200 Gyöngyös, Barátok tere 2.) - ASK Átmeneti Otthon (3200 Gyöngyös, Barátok tere 2.) - ASK Lakóotthon (3281 Karácsond, Jókai út hrsz. 1615/3) Autizmussal kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdés estén klikk az e-mail címre: info@esoember.hu

SVI Polgárok Egyesülete (Szerbia)

A SVI Polgárok Egyesülete 2007-ben alakult Vajdaságban mint párton kívüli non profit szervezet, székhelye Bajsán található. A szervezet céljai és feladatai: a multietnikus együttműködés és a békés együttélés fejlesztése a régióban, a társadalom kulturális polarizációjának csökkentése, a diszkrimináció és a kirekesztés áldozatainak védelme, a civil társadalom kiépítése, a polgári öntudat fejlesztése a demokratikus értékek iránt és a regionális együttműködés.

Pejkó Lovas Sportegyesület (Budakalász)

A Pejkó Lovas Sportegyesület (kapcsolattartó: Horváth Emese; mobil: 70/320-2190) céljának tekinti a gyermekek és fiatalok fizikai képzettségének és edzettségének fejlesztését a lovassporton keresztül. Célja továbbá a környezettudatos szemlélet és a környezetvédelem fontosságának felismerésére való nevelés, valamint az élővilág érdekeinek védelme, az ember és a többi élőlény együttélésének javítása minden területen, amelyre az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 2. §-a kiterjed. E célokból a Pejkó Lovas Sportegyesület együttműködik más, a céljaival megegyező tevékenységet folytató szervezettel és magánszeméllyel. A célok elérése érdekében az Egyesület az alábbi tevékenységeket és feladatokat végzi:
 • lovas-oktatás óvodás és iskoláskorú gyermekek részére;
 • betegségek és balesetek gyógyulását követő rehabilitációs célú mozgás-terápia gyermekek és felnőttek részére;
 • lovas-oktatás óvodás és iskoláskorú, fogyatékos és mozgássérült gyermekek részére;
 • lovas túrák szervezése;
 • szabadidős programok, kirándulások szervezése a környezettudatos nevelés céljából;
 • szemétgyűjtési akciók kezdeményezése és szervezése;
 • a korszerű humánus lótartás feltételeinek propagálása, az anti-humánus módszerek feltárása és elítélése;
 • kapcsolatok kiépítése hasonló törekvésű szervezetekkel, az állam illetékes szerveivel, hogy társadalmi összefogás és állami intézkedések révén az állatvédelem mind kiterjedtebbé, korszerűbbé váljon;
 • a jövő generációk szemléletformálása humánus nevelési módszerek népszerűsítésével, ifjúsági programok szervezésével;
 • erőszakmentes szemléletmód hirdetése az állatvédelmen keresztül.

BringArt Kerékpárvázfestő Műhely

A BringArt Kerékpárvázfestő Műhely célja használt kerékpárok felújítása és azok adományként való továbbjuttatása szoros együttműködésben a Novus Művészeti Iskolákkal. A műhely vezetői között öregdiákok és lelkes külsősök egyaránt vannak.

Klein & Partner Consulting Kft. (könyvelőiroda)

A Jövőkerék Közhasznú Alapítvány 2005 nyarán alakult, amely már az indulásától kezdve a Klein&Partner Consulting Kft. ügyfele. Választásunkban nagy szerepet játszott az alapításunk előtti időkre visszanyúló munkakapcsolatunk, amelynek során a könyvelőiroda munkatársai mindig felkészültek, gyorsak, pontosak és megbízhatóak voltak.

Novus Művészeti Iskolák

A Novus gimnázium olyan gyerekek középfokú oktatásával és nevelésével foglalkozik, akik különböző okokból más intézményekben nem, vagy csak nagyon sikertelenül képesek tanulni. Pedagógiai programja a hátrányos helyzet minden területét felöleli (szociális, mentális problémák, magatartási– és tanulási zavarok, devianciák). A gimnázium tandíjmentes, nem piaci érdekeltségű intézményként működik.

Europalánta Egyesület

A „Médiakampány az éghajlatváltozás fenntarthatósági kérdéseiről” című, KEOP 6.1.0/B/09-2010-0016 sz. projektünk keretében vállalt esélyegyenlőségi feladatok kapcsán az Europalánta segítségét kértük abban, hogy a projekt keretében megvalósításra kerülő tevékenységekhez kapcsolódóan hogyan tudunk az esélyegyenlőséget is szem előtt tartó fejlesztést megvalósítani. A projektben való részvételüket ezúton ismét köszönjük!

Országos Foglalkoztatási Közalapítványt (OFA)

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítványt (OFA) 1992. június 30-án hozta létre a Munkaügyi Minisztérium, 1997. január 1-i közalapítvánnyá történő átalakításakor az alapítói köre kibővült a Magyar Köztársaság Kormányával. Kiemelten közhasznú jogállását 1998-ban jegyezték be. Küldetése a munkanélküliség enyhítésének, a foglalkoztatás bővítésének a szolgálata, amivel fontos szerepet tölt be a hazai foglalkoztatáspolitikai intézményrendszerben.

STOP.hu

A STOP.hu internetes portál a "Médiakampány az éghajlatváltozás fenntarthatósági kérdéseiről" című projektünk egyik médiapartnere volt. A projekt részeként megvalósult kampányunk a lakosság szemléletformálását célozta annak érdekében, hogy a mindennapi életbe könnyen illeszthető eszközök és módszerek, illetve ezek alkalmazásának bemutatásával elősegítsük a kompetens és felelős fogyasztói magatartás kialakulását.

Itt vagyunk! Kutatás a magyarországi bevándorlókról

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, mint Felelős Hatóság koordinálja és felügyeli Magyarországon a 25%-ban nemzeti, 75%-ban pedig európai uniós forrásokból megvalósuló Európai Integrációs Alap pályázati projektjeit, melyek a harmadik, tehát az Unión kívüli országokból érkező bevándorlók társadalmi, gazdasági és kulturális beilleszkedését hivatottak elősegíteni, nemcsak a migránsok, de a fogadó ország lakossága szempontjából.

Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI)

Az intézet feladata a lakosság testi-lelki egészségének megóvása, illetve javítása, különös figyelmet fordítva, a társadalmilag hátrányos helyzetű népcsoportokra. Céljuk - összhangban a Népegészségügyi Programmal - a lakosság testi-lelki egészségének javítása, a népbetegségek visszaszorítása és az idõ előtti, megelõzhetõ halálesetek számának csökkentése.

Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület (EMEgy)

Az 1997-ben alapított EMEgy célja elősegíteni mindazokat a törekvéseket, erőfeszítéseket, intézkedéseket, amelyek azt célozzák, hogy a munkahelyeken dolgozók valamennyien a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék munkájukat. Ugyanezeket az alapelveket emelte stratégiai törekvései közé a Nemzeti Munkavédelmi Program is, amely a munkavédelem meglévő problémáinak megoldása és a jövő problémáinak megelőzése érdekében - az EMEgy célkitűzéseivel megegyezően - a kedvezőtlen munkakörülmények felszámolását, a munkabalesetek számának és súlyosságának csökkentését, jó közérzetet biztosító munkakörnyezet kialakítását vállalta cselekvési programjában.

Tiszazugi Települések Szövetsége (Kunszentmárton)

Az Észak-alföldi Régióban, Jász-Nagykun-Szolnok megye déli részén fekvő Tiszazug kistérség csodálatos természeti környezettel, termálvízkutakkal és gyógyfürdőkkel várja látogatóit. A vendégszerető kistérség kapuja nyitva áll mindenki előtt, szeretettel várja a hazai és külföldi turistákat, a nyugodt lakókörnyezetre vágyó, letelepedő fiatalokat és időseket éppúgy, mint a helyi üzleti lehetőségek iránt érdeklődő vállalkozásokat és befektetőket. A kistérség jelentős területe a Körös-Maros Nemzeti Park és a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzethez (a Hortobágyi Nemzeti Park részeként) védelme alatt áll, mely érintetlen növény- és állatvilágával, vadregényes tájaival vonzó kikapcsolódási lehetőségeket kínál az öko-, a horgász- és vízi turizmus szerelmeseinek. A kistérség nemzetközi hírű látnivalója a tiszakürti arborétum, ahol a gróf Bolza család az egykori ártéri erdő helyén az idős fák meghagyásával, hazai kertekből és külföldről hozatott fákkal és cserjékkel csodálatos kertkompozíciót alakítottak ki.

Országos Gyermekvédő Liga (OGYL)

Az 1989-ben alakult Országos Gyermekvédő Liga gyermek-, ifjúságsegítő- és védő országos társadalmi mozgalom. Az országos hálózattal rendelkező szervezet sokrétű tevékenységet folytat a fővárosban és az ország további kilenc régiójában (Nyíregyháza, Gyula, Szeged, Hatvan, Eger, Dombóvár, Szombathely, Debrecen).

Fiatal Térségfejlesztők Egyesülete (FTE)

Az (FTE) 1999 végén alakult azzal a céllal, hogy az egyetemről frissen kikerült, vagy a végzéshez közel álló térségfejlesztési szakemberek számára fórumot teremtsen:
 • találkozásra, eszmecserére, kapcsolatépítésre,
 • önképzésre, előadások, tanfolyamok szervezésére,
 • tanulmányutak és külföldi csoportos cserelátogatások megszervezésére.
Tartalom átvétel