Asszertiv tréning

AZ ÖNÉRVÉNYESÍTÉS, A SZOCIÁLIS HATÉKONYSÁG ÉS A KONFLIKTUSKEZELÉS ERŐSÍTÉSE ASSZERTÍV KOMMUNIKÁCIÓVAL

Tréningünk felkészíti a résztvevőket arra, hogy különböző, feszültséggel terhelt helyzetekben megfelelően fejezzék ki gondolataikat, érzéseiket, igényeiket. Meghallgassák, megértsék és elfogadják másokéit. Hatékonyan oldják meg azokat a helyzeteket, amikor saját érdekeiket kell képviselni.

Az asszertív kommunikáció, mint nyertes - nyertes kommunikációs stílus alkalmazásával használhatják a nyílt, őszinte kommunikációt, egyre több szükségletünk nyerhet kielégítést, bővülhetnek társas kapcsolataink.

A tréning hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevők:
-Megértsék a kommunikációs folyamatok működési elveit, tényezőit
-Gyakorlatot szerezzenek az önérvényesítés kommunikációs
 módszereinek használatában
-Megismerjék a nyerő-nyerő helyzetek elérésének alapfeltételeit
-Jobban megértsék és elfogadják a különböző konfliktusok okait
-Képesek legyenek hatékonyan kifejezni gondolataikat,
 véleményüket nehéz helyzetekben is
-Gyakorlatot szerezzenek az eltérő kapcsolati készségeket
 igénylő helyzetek adekvát felismerésében
-Képesek legyenek bizonyos kéréseket visszautasítani és
 kéréseket megfogalmazni
-Nagyobb önbizalommal forduljanak partnereik felé