Migránsok elhelyezkedésének támogatása – módszertani útmutató » PDF letöltés

Ebben a rövid ismertetőben a gyakorlatban használható, praktikus információkkal szolgálunk azoknak, akik migránsok munkába helyezésével foglakoznak. E téma viszonylag új társadalmi jelenség. A segítő szakembereknek két speciális területen kell jártasságot szerezniük: ismerniük kell mind a migráns csoportok jellemzőit, mind az aktuális álláskeresési trendeket, hatékony módszereket. Azzal, hogy kik a migránsok, milyen csoportjaik vannak, milyen státusszal rendelkeznek, és milyen jogi lehetőségeik vannak, már számos kiváló kiadvány foglalkozott, így ebben az útmutatóban nem térünk ki erre részletesen. A legátfogóbb talán az Artemisszió Alapítvány kiadványa a Bevándorlókról.

Jogi háttér: 1991. évi IV. törvény 2. § szerint
(1) "A foglalkoztatás elősegítése és az álláskeresők támogatása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. E rendelkezés nem zárja ki azt, hogy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben levőket többletjogosultságok illessék meg.

(2) A menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, továbbá a bevándorolt vagy letelepedett jogállású, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket az e törvény és végrehajtási szabályai által tartalmazott jogokat és kötelezettségeket illetően a magyar állampolgárral azonos jogok és kötelezettségek illetik meg és terhelik. Törvény, valamint kormányrendelet e szabálytól a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy (a továbbiakban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy) tekintetében eltérő szabályokat állapíthat meg.

(3) Azt a harmadik országból származó munkavállalót, aki a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik és Magyarországon legalább hat hónapig munkaviszonyban állt, az álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, valamint az álláskeresők ellátása tekintetében az e törvény és végrehajtási szabályai által meghatározott jogokat és kötelezettségeket illetően a magyar állampolgárral azonos jogok és kötelezettségek illetik meg."

A Jövőkerék Alapítvány 2014-ben, az Európai Integrációs Alap által támogatott, "Munkaerő-piaci szolgáltatások harmadik országbeli nőknek" című (EIA/2013/1.4.2) projektje keretében komplex szolgáltatást nyújtott migráns álláskeresőknek. A programban részt vevő 70 fő, többségében nő, EU-n kívüli országból érkezett Magyarországra. Az álláskeresésük támogatása során szerzett értékes tapasztalatokat szedjük most csokorba, a teljesség igénye nélkül.

A migránsok helyzete a munkaerőpiacon
A migránsok helyzete a munkaerőpiacon több szempontból is speciális. Annak ellenére, hogy a migráns álláskeresők egy része tanult szakmát hazájában, mindig kérdéses, hogy a megszerzett tudás mennyire kompatibilis a befogadó országban szükséges ismerettel. Az egyik legnehezebb helyzet, amikor a bevándorló politikai okból, háborús helyzet miatt hagyja el hazáját. Ilyenkor számos esetben hirtelen kell elmenekülni, minden papír, bizonyítvány nélkül, és ezeknek beszerzése később is problémás. Így előfordul, hogy esély sincs az eredeti szakmában elhelyezkedni.Amennyiben megvannak a bizonyítványok, szakma-specifikus, hogy elegendő-e a bizonyítványokat lefordítani, vagy különbözeti vizsgát is kell tenni a honosítás érdekében. Sokszor problémát jelent, hogy a diplomák hivatalos fordításának komoly költségvonzata van, és ritka nyelvek esetén ez drága mulatság. A különbözeti vizsgát (mint például az orvosok, jogászok vagy a média szakemberek estében) magyarul kell letenni. Ehhez azonban magas szintű magyar nyelvtudásra van szükség, és az eljárás sokszor több évet is igénybe vesz. Egy orosz ügyfelünk esetében, aki orvos, és társalgási szinten már megérteti magát magyarul, körülbelül három évre van szükség, míg orvosetikából és igazságügyi orvostanból levizsgázik. Ez alatt az idő alatt nem praktizálhat, tudása időközben avul, mire levizsgázik nem lesz naprakész.

"A diploma hiteles fordítása nagyon bonyolult és drága dolog. Sok utánajárást igényel, és a magyarosított leckekönyv és tanterv mellett a diploma hiteles fordítását kizárólag az OFFI Zrt. végezheti. Itt a hagyományos diploma hiteles fordítása mellett egyéb gyorsított eljárást is kérhetünk, természetesen felárért. A beadott dokumentumok fordításának eredetiségét az OFFI Zrt. a Magyar Köztársaság címerével ellátott pecsétes okirattal igazolja." További információ itt.

"Az állam bizonyos foglalkozásoknál szigorú szabályokhoz köti a magyar nyelvű oklevelet, és a külföldi okmányt el sem fogadja diplomahonosítás nélkül. Ilyenkor a beérkezett kérelem alapján, a kint tanult tárgyakat úgynevezett ekvivalencia táblázat alapján összevetik a magyar követelményekkel." További információ itt.

A migráns álláskeresők egy része szakképzetlen. Ez leginkább azokra a fiatalasszonyokra jellemző, akik a középiskolás kor után hamar férjhez mentek, egy vagy több gyermeket szültek, és eddig háztartásbeliként voltak otthon. Ilyen esetekben nemcsak a munkatapasztalat vagy a szakma hiánya a probléma, hanem az is, hogy a családban betöltött szerepek, feladatok erősen lekötik őket, sok idejüket veszik igénybe, és nincs meg a családi háttér támogatása az álláskeresésben. A szakképzetlenségük miatt sokszor először tanulniuk kell, emellett a család – tanulás – munka összeegyeztetése sem könnyű dolog.

A szakmatanulás másik kérdése a szakképzetlenek és szakmaváltók esetében, hogy milyen nyelven tanuljanak. Azoknak, akik angolul beszélnek, lehetőségük van bizonyos szakmákat angolul megtanulni, azonban sok esetben először a magyar nyelv elsajátítására van szükség a tanulás megkezdése előtt. A programunkba bekerülők egy részénél az ingyenes, vagy megfizethető nyelvtanfolyamok, nyelvgyakorlási lehetőségek komoly segítséget jelentenek az álláshoz vezető úton.

A Tudomány Nyelviskola az Európai Integrációs Alap által támogatott, a résztvevők számára ingyenes, magyar nyelvtanfolyamokat indít.
A Balassi Intézetben ösztöndíjjal hosszabb, magyar nyelvű kurzusokon is részt lehet venni.

Az eltérő kulturális sajátosságok – az eltérő munkakultúra, a sajátos viszony az időhöz, a pontosság kérdése –, valamint a munkavállalók és a munkáltatók előítéletei, a sztereotípiák szintén nehezítik az elhelyezkedést. Vannak olyan családok, ahol erősek a kulturális gyökerek, és erősen védik a nőket. Ezekben a családokban a védelem egy idegen, új kultúrában még erősebb lesz, és nem támogatják a nők otthonon kívüli tevékenységeit, így a tanulást vagy az elhelyezkedést sem.

Előfordul, hogy a család idősebb férfitagja – a hölgy életkorától és családi állapotától függően az apa, az idősebb testvér, vagy a férj – elkíséri az álláskereső hölgyet a foglalkozásra, aki csak akkor járhat a későbbiekben önállón is, ha a férfi családtag meggyőződött arról, hogy tisztelettel bánunk vele és jó kezekben van. Ritkább esetben, ha a várható változás túlságosan ijesztő, nem tűnik a család számára biztonságosnak vagy kívánatosnak, a család úgy dönt, hogy kiveszi a szolgáltatásból a migráns hölgyet. Ilyenkor felajánlhatjuk, hogy együtt vegyék igénybe a szolgáltatásokat a családtagokkal.

jovokerek

Nehézséget jelenthet, amikor nők olyan szakmákkal rendelkeznek, amik Magyarországon inkább hagyományosan férfias szakmának számítanak, például a mérnöki területek. A hijabot hordó hölgyek szintén nehezen boldogulnak férfiközegben vagy ügyfélszolgálati területen, hiába előny mondjuk, hogy több nyelven is beszélnek. Külföldi állampolgárok foglalkoztatása esetén munkavállalási engedélyre lehet szükség, attól függően, hogy milyen tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.

Egyéb célú tartózkodási engedéllyel rendelkező személy magyarországi munkavállalási engedélyének megszerzése két lépésből áll.
1) A foglalkoztató munkaerőigényt nyújt be az illetékes Munkaügyi Központ kirendeltségén. Az eljárást 15 nap alatt folytatják le. A szükséges nyomtatvány letölthető az www.afsz.hu oldalról vagy elérhető az alábbi linken található rövid tájékoztató alján is: itt.
2) Összevont engedélyezési eljárás keretében a munkavállaló a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz nyújtja be kérelmét, melyhez a beadáskor vagy azt követően, hiánypótlás során is lehet csatolni a Munkaügyi Központ igazolását a lezárult munkaerőigény eljárásról. Az eljárásban szakhatóságként a Munkaügyi Központ is részt vesz. A két hivatalnak az eljárásra 90 nap áll rendelkezésére, de a döntést előbb is meghozhatják. Az eljárás rövid tájékoztatója elérhető az alábbi linken.

Tájékoztatás kérhető
- a Munkaügyi Központ információs vonalán, a 061/4775775 telefonszámon hétfőtől-péntekig 8:00-12:00 között, valamint a munka@lab.hu e-mail címen;
- a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal információs vonalán, a +36/1-463-92-92 telefonszámon hétfő - csütörtök 8:30-16:30 között, valamint pénteken 8:30-14:00 között vagy a callcenter@bah.b-m.hu e-mail címen.

A módszerek
Az álláskeresés módszertanát a Steve de Shazernek megoldásfókuszú, rövid, dinamikus terápia módszer taglalásánál írja le a következőket: tulajdonított három alapvetés mentén magyarázhatjuk el egyszerűen. Steve de Shazer a

"Ami működik, azt ismételd!
Ami nem működik, azt hagyd abba!
Ami nincs eltörve, azt ne gipszeld be!"

Mit is jelent ez a gyakorlatban? A hatékony álláskeresés alapja, hogy a probléma megismerése után képes váltani a megoldás fókuszra. A tanácsadó az anamnézis felvétel során alaposan kikérdezi az álláskeresőt: feltérképezi eddigi elméleti és gyakorlati tapasztalatait, tudását, megtudja, miben van az ügyfélnek gyakorlata. Ez a kikérdezés nemcsak az ügyfél szakmai kompetenciájára vonatkozik, hanem az úgynevezett "soft skillek" munkaerőpiacon való boldogulást segítik.

Példák soft skillekre
• csapatmunka
• szervező készség
• kommunikációs készség
• együttműködésre való képesség
• konfliktusok és a veszteségek kezelése
• új helyzetekhez való alkalmazkodás, rugalmasság, mobilitás
• kezdeményező készség
• kreativitás
• emocionális intelligencia
• motiválhatóság
• asszertivitás
• analitikus és logikus gondolkodás

A tanácsadó feladata, hogy megtalálja a működő pontokat és a hiányosságokat. Ami működik az élet bármilyen területén, az
–követve az analogikus gondolkodást
–adaptálható az álláskeresésben is.

Például ha valaki szabadidejében önkénteskedik, és rendezvényeket szervez országa követségének, kamatoztatni tudja ezt a készségét a munkakeresésben is: sok emberrel megismerkedik, jó lesz a kapcsolati háló építésében stb. Az ügyfelek néha nem tulajdonítanak jelentőséget a működő sémáknak: "ez természetes, ezt mindenki tudja" – mondják.

A tanácsadási folyamat tükör funkciója ilyenkor az, hogy rávezeti az álláskereső figyelmét erősségeire, és bátorítja azok alkalmazását a gyakorlatban. A készségek, kompetenciák feltérképezése során összeáll egy kép, ami időnként egy ementáli sajtra emlékeztet: valami van, de vannak benne lyukak, hiányosságok. Ezek fejlesztése, pótlása lesz az egyik feladat. Amikor olyan viselkedési sémákkal találkozunk, amikről látjuk, hogy nem működnek, akkor a tanácsadó tükör funkciójának másik aspektusát használja: rávilágít a vakfoltokra. Popper Péternél olvashatjuk, hogy ami kívülről megvalósíthatónak látszik, az belülről nem biztos, hogy az.

Továbbgondolva:
gyakran nem is látszik, hogy lehet kimozdulni egy elakadásból. Ilyenkor a tanácsadás szerepe a jövőkép építése, a megoldási alternatívák kidolgozása az ügyféllel közösen. Az álláskeresési tanácsadás módszerét tekintve leginkább a coaching ügyfél erőforrásainak mozgósításával ér el sikereket. De Shazer harmadik mondata arról szól a migránsok esetében, hogy nem szabad sztereotipikusan kezelni, nem annyira tanácsot ad, inkább tanácskozik, és az a helyzetet, és figyelni kell arra is, hogy ne gyártsunk ott problémát, ahol nincs.

Példák a sikeres kimenetekre
H. informatikus, legnagyobb erőssége, hogy angolul és spanyolul is tud. Elkészül önéletrajza mindkét nyelven. IT help desk munkakörben talál munkát a HP-nél.


Az elakadások szintjei az álláskeresésben

Sokéves, álláskeresőkkel folytatott munkánk során azt tapasztaltuk, hogy az ügyfelek három szinten

1.) Az első szintű elakadást az információ hiánya okozza. A migráns álláskeresők esetében ez nemcsak a munkaerő-piaci, hanem a befogadó országgal kapcsolatos ismeretek hiányát is jelenti. Otthon rendelkezésre állnak az ismerős álláskeresési csatornák, könnyebb a networking, a kapcsolatépítés, a szakmai vérkeringésbe kerülés, a referenciakérés, ismertek a helyi szokások, jogszabályok. Fontos megtanítanunk az álláskeresés technikáin túl a munkaszerződés kötelező elemeire és a foglalkoztatásra vonatkozó helyi szabályozást, a munkavállalási engedéllyel kapcsolatos információkat.

Az Európai Referencia keret nyolc kulcskompetencia esetében határozza meg a három szintet: az ismeretet – a készség szintet és az attitűdök szintjét:

1) Anyanyelvi kommunikáció;
2) Idegen nyelvi kommunikáció
3) Matematikai és alapvető tudományos és technológiai kompetenciák
4) Digitális kompetencia
5) Tanulás képesség
6) Szociális és állampolgári kompetenciák (idesorolva az interkulturális és interperszonális kompetenciákat is)
7) Kezdeményező készség és vállalkozói készségek
8) Kulturális tudatosság

Azoknak, akik ezen a szinten vannak csak elakadva, elegendő a megfelelő információk átadása, és utána önállóan képesek továbblépni. Ez a folyamat hozza a leggyorsabb eredményeket. Az információhiányból fakadó elakadásokat könnyen kezelhetjük az alábbi módszerekkel.

• Egyéni tanácsadás
• Álláskereső tréning: a tréningen lehetőség van csoportos ismeretátadásra, a munkaerő-piaci helyzet elméleti kérdéseiről.
• Álláskereső klub tematikus tájékoztató napja: tematikus klubot akkor érdemes szervezni, amikor látjuk, hogy bizonyos kérdések több ügyfélben is felmerülnek. A csoportos tematikus klub rendkívül idő-hatékony.

Lehetséges témák:
o jogi tanácsadás
o mentorációs beszélgetések: információk átadása, TAJ kártya és adókártya intézésével kapcsolatban
• a diploma elismertetése,
• a munkavállalási engedély procedúrája,
• vállalkozásindítás lehetőségei.

Példák a sikeres kimenetekre:
A. 27 év körüli arab anyanyelvű hölgy, aki két gyermeke születése után keres munkát. Eredeti szakmája kozmetikus, alkalmazottként szeretne dolgozni. Elhelyezkedésének legnagyobb akadálya a magyar nyelvtudás hiánya: még nem tudja megértetni magát leendő ügyfeleivel. A rövid távú sikeres kimenet egy ingyenes magyar nyelvtanfolyam elvégzése lett, miközben a program során lehetősége volt gyakorolni a magyar nyelvet.

B. B. 25 éves hölgy, pszichológus végzettséggel. Anyanyelve arab, kicsit beszél angolul, de nem olyan szinten, hogy terápiát végezhessen. Szívesen tanulna művészetterápiát, dolgozna gyermekekkel. Rövid távú célja akkor teljesül, mikor bekerül egy féléves angol tanfolyamra, ami lehetőséget ad neki arra, hogy később elvégezzen egy angol nyelvű művészetterápiás képzést. A gyermekekkel folytatott munka addig is önkénteskedés formájában valósul meg: a mecsetbe járó gyermekeket tanítja arabra.

C. végzős szociálismunkás hallgató, kicsit beszél már magyarul. Az iskola elvégzéshez kér segítséget. Rövid távú célja megvalósításában kap segítséget a tanácsadótól: megszervezi szakmai gyakorlatát, és konzultációt kap szakdolgozatához.

2.) Az elakadások második szintje a készségek és jártasságok hiányossága. A migráns álláskeresők esetében az önéletrajz és a motivációs levél írás trükkjei, az álláskeresés csatornáinak hatékony használata, az állásinterjúra való felkészülés, valamint a migránsokkal kapcsolatos előítéletek és sztereotípiák kezelése az álláskeresés során mind olyan területek, amiket gyakorlással el lehet sajátítani. A gyakorlás időigényes folyamat, sokszor szükség van elméleti információkra mielőtt a gyakorlatban is kipróbáljuk és elkezdjük alkalmazni a megszerzett tudást.

jovokerek

A készségszintű elakadások kezelése is történhet egyénileg vagy csoportosan, de hosszabb folyamat, mint az információk átadása.
• Álláskereső tréning: az állásinterjúra való felkészülés és a szimulációs játék védett körülmények között segít kipróbálni magunkat.
• Asszertív tréning: a soft skillek közül az önérvényesítést és a kommunikációt fejleszti.
• Egyéni álláskeresési tanácsadás: személyesebb és időnként mélyebb gyakorlást tesz lehetővé.
• Mentoráció: személyes, az álláskeresést hátráltató egyéb tényezők, például családi nehézségek kezelése kerülhet terítékre.

Példák a sikeres kimenetekre:
• E. pályakezdő fiatal anyuka, számviteli területen. Első lépésben a gyermek bölcsődei elhelyezésében kér segítséget. A gyakorlat hiánya bátortalanná teszi. Tanácsadójával feltérképezik erősségeit, és végül francia és angol nyelvi készségeire alapozzák az álláskeresést. Tanácsadójával közösen készülnek fel a többkörös állásinterjúkra, "eljátsszák" az interjús helyzetet, és kitalálják, miről hogy beszéljen.

• F. pénzügyi és műszaki területen is jártas, de eddig csak pénzügyi területen keresett állást. Rendszeresen az utolsó körös, magyar nyelvű interjúkon vérzik el, bár egészen jól beszéli a hétköznapi magyar nyelvet. A tanácsadóval folytatott közös munka során a pénzügyi magyar szaknyelv gyakorlására és a magyar nyelvű állásinterjús kérdések és válaszok kidolgozására fókuszálnak. A pénzügyest kereső, műszaki területen működő cégek hirdetésit is elkezdik figyelni, ahol mindkét szakmáját tudja használni.

• G. jó szervezési készséggel rendelkezik, angolul és koreai nyelven beszél. Az ő esetében nem érdemes arra várni, hogy ezzel a ritka nyelvvel találunk valami álláshirdetést, ezért közvetlenül – kopogtató levél és önéletrajz párossal – megkeresi azokat az utazási irodákat, akik hazájába szerveznek utakat. Ezzel a módszerrel talál megfelelő munkát. Emellett szombatonként egy gimnáziumban tanít koreai nyelvet.

3.) Az elakadások harmadik szintje az attitűdök szintje. A migráns álláskeresők egy része aktuális élethelyzetében akadt el, megrekedt az "itt-és-most"-ban, és képtelen továbblépni. Ezek az ügyfelek könnyen felismerhetőek: az Insoo Kim Berg-féle hármas felosztásban ő a panaszos, lamentáló típusú ügyfél elhárít minden megoldási kísérletet, és még nem tart ott, hogy valódi változást akarjon.

Ezekben az esetekben a problémák rövid ventillálása után a tanácsadó fő szerepe az, hogy ablakot nyisson a jövőre, segítsen SMART célokat kitűzni az ügyféllel közösen. Az álláskeresésben a SMART cél technika segíti az ügyfél általános, ködös vágyait olyan konkrét, mérhető, megvalósítható célokká alakítani, amelyeknek az ügyfél számára értelme van, és időben is meghatározott.

aAz ügyfelek típusai:
1.) Látogató típus – nincs probléma tudata, nem akar változást;
2.) Panaszos, lamentáló – probléma fókuszú gondolkodás, pesszimista a változást illetően;
3.) Vevő típus: nyitott a változásra, együttműködő. In: Insoo Kim Berg: Konzultáció sokproblémás családokkal.

Az attitűd szintű elakadások kezelése a leghosszabb folyamat. Itt a legnagyobb a lemorzsolódás veszélye is. A tanácsadási tapasztalatok azt mutatják, hogy nemigen lehet senkit sem kívülről motiválni, pusztán annyit tehetünk, hogy teljes figyelmünkkel a segítségkérő ügyfél felé fordulva olyan atmoszférát teremtünk, ami támogatja a pozitív elmozdulást.

Fontos azonban tudni, hogy ennek is vannak korlátai.

Lehet, hogy az ügyfél azért nem mozdul, mert még nem áll készen a változásra. Ilyenkor:
• tükör-funkciót használva következetesen visszaadjuk a döntés felelősségét a kezébe,
• "meghitelezzük" neki a változást, és igyekszünk figyelmét a múltból arra irányítani, ami még működik,
• apró, mérhető célokat tűzünk ki, és ezek teljesülését megbecsüljük.

Ez kívánja a legnagyobb munkát, mind a tanácsadó, mind az ügyfél részéről. A migráns álláskeresők többszörösen deficites állapotban érkeznek a tanácsadási folyamatba: szembe kell nézniük mindazzal, amit elveszítettek, és életüknek egy új fejezetében kell újratervezniük céljaikat.

A migráns lét hoz magával kezdeményező készséget is: mire az ügyfél a szolgáltatásba kerül, már elindult a változás útján, ezért a tanácsadó mintegy erőforrásként építhet az eddig elért eredményekre! A tanácsadó célja, hogy "feleslegessé tegye magát", vagyis hogy ügyfele nélküle is boldoguljon új élethelyzetében, ezért esszenciálisan fontosak az első lépések a tanácsadási folyamatban: a jó anamnézis felvétel során az ügyfél találja meg azokat a pontokat, amelyekre maga is építhet a későbbiek során, a bizalmi légkör segíti abban, hogy pozitív visszajelzéseket kapjon és fogadjon el, figyelme fokozatosan a jövő és a megoldások felé irányuljon.

Példák a sikeres kimenetekre:
J. nagyon depressziós állapotban került a szolgáltatásba. Csak alkalmi jellegű munkái voltak, anyagilag fontos volt számára, hogy gyorsan találjon munkát, ezért "aláment" a munkáltatói elvárásoknak, és csúnyán kihasználták a munkáltatók. A hosszabb távú célok kitűzése után megnéztük, mi az, ami középtávon kisegítené elakadt helyzetéből. Az egyik fontos elakadás az volt, hogy a munkáltatók megijedtek a migránsokkal kapcsolatos adminisztratív teendőktől. Összeállítottunk egy féloldalas "kisokost", ami egyszerűen összefoglalja a munkáltató teendőit, és J. a továbbiakban ezzel a papírral járt állásinterjúra. Ez erősítette önbizalmát is, jobban tudta képviselni azt, hogy ezek megoldható dolgok. A munkáltatók is nyitottabban fogadták, nem kellett azzal indítania, hogy "hű, ez nagyon bonyolult, én sem látom át igazán, de maguk biztos utána tudnak járni, nem?!". Végül középtávon találtunk olyan munkát, amit két nyelven tudott végezni. Anyagi háttere stabilabbá vált, miközben tovább keresi a szakmájába vágó munkát, és már kevesebbet stresszel a napi gondok miatt.

További eszközök, módszerek a migráns álláskeresők támogatására
Egy projekt annál eredményesebb, minél szélesebb felületet ad az ügyfélnek a "megtapadásra". Két olyan eszközt mutatunk be részletesebben, ami elsősorban nem pénz, hanem kreativitás és ráfordított idő kérdése.

1.) Közösség építés
Az egyik módszer alapvetése, hogy a tanácsadók ideje, szaktudása, energiája korlátozott, és egy csoport mindig bőségesebb erőforrásokkal rendelkezik, mint egy bármilyen felkészült egyén. Ezért az adott programban dolgozó tanácsadók feladata, hogy ne csak egyénileg dolgozzanak a programban résztvevőkkel, hanem kiaknázzák a csoport adta lehetőségeket is. Ennek formája lehet egy csoportos tréning a program elején, ahol a résztvevők máris elkezdenek megismerkedni egymással, később pedig a klub, ahol lehetőségük van folyamatos kapcsolattartásra. Fontos azonban kiemelni, hogy nem elegendő "összeterelni" a résztvevőket, hanem tevőlegesen részt kell venni a közösség építésében. Amennyiben sok olyan ember kerül egy csoportba, akik erősen deficites élethelyzetből jönnek, fennáll a veszélye annak, hogy elindítanak egy lefelé mozduló spirált, és probléma fókuszáltságuk miatt "panasznapként" használják a csoportos együttlétet.

A tanácsadó / mentor / tréner szerepe ennek a spirálnak a megfordítása: facilitálási technikákkal pozitív energiát tölt a csoportban, feltárja a csoporttagok erősségeit, és mintegy tőkeként beforgatja azokat a csoportba. Ha például a csoportban van egy grafikus vagy egy adószakértő, akkor megkéri, hogy tudásával segítsen a többi csoporttagnak. Adni csak az tud, akinek van miből. A csoporttagok önbecsülésének nagyon jót tesz, ha akárcsak apróságokkal képesek maguk is hozzájárulni a csoport sikeréhez. Gyakran látjuk, hogy a folyamat során egyre szívesebben segítenek egymásnak akár fordításban is a csoportmunka során. Ahogy a csoporttagok fejlődnek, megtanulnak egymásnak pozitív visszajelzést adni.

jovokerek

Figyelmük ezzel a hiányokról az elért eredményekre terelődik, érzelmileg támogatják egymást, migráns létükből fakadó elszigetelődésük oldódik, és már a projekten kívül is gyakran találkoznak egymással. Egy jó facilitálás olyan, mint a coaching folyamat: mozgósítja a saját erőforrásokat, így a folyamat felgyorsul.

2.) Online közösségi oldalak
Az online közösségi oldalak számos kiaknázatlan lehetőséget rejtenek. Idő és energiaszempontból is hatékony lehet, ha egy- egy fontos információt nem kell egyesével minden résztvevőnek megírni, elmondani. Az álláskeresés természetéből fakadóan egy dinamikus feladat, gyorsan kell reagálni, és az időveszteség bizony azt jelenti, hogy könnyen lemaradhatunk a lehetőségekről. Két közösségi oldalt emelnénk ki, bemutatva használatukat a migráns álláskeresőkkel folytatott munkában.

Facebook: létrehoztunk egy zárt és titkos csoportot a résztvevőknek, ahol napi szinten kapcsolatot tarthatnak a tanácsadókkal és egymással. Minden posztot két nyelven, angolul és magyarul raktunk ki. Ha specifikus információt tettünk közzé – például az orosz migránsok által használt honlapot, ahol munkaajánlatokat tesznek közzé egymásnak – harmadik nyelvre is lefordítottuk az adott hírt.

Az információk strukturálása érdekében rovatokat indítottunk a csoporton belül. A "Napi állás" rovatban a programban résztvevőknek személyre szabott állásokat tettük közzé. Többen kerestek hasonló típusú munkaköröket is, például egy adott nyelvpárral ügyfélszolgálati vagy mérnöki munkát. Ezeket is közzétettük a rovatban, így az ügyfeleknek nem kellett megvárniuk a következő álláskereső klub alkalmat, ahol nyomtatott mappákban is elérhetőek voltak az állások, hanem tudtak rá gyorsan reagálni. A "Napi tipp" rovatban álláskeresés vagy vállalkozásindítás témában talált érdekes cikkeket, híreket és friss állásbörze lehetőségetek osztottunk meg. A "Kérdeztétek - válaszolunk" rovatban olyan információkat tettünk közzé, amit valamelyik résztvevő kérdezett, és a többiek számára is érdekes lehetett, például, hogy mi az az erkölcsi bizonyítvány. Indítottunk továbbá egy "Napi bölcsesség" rovatot is, ahol elgondolkodtató, kicsit provokatív gondolatokat tettünk közzé inspirációként.

A Facebook oldal másik fontos funkciója volt, hogy ha valakiben felmerült hirtelen egy kérdés, talált egy érdekes állást, és még a következő tanácsadási időpontja előtt jelentkezni akart, de elakadt a motivációs levéllel, a chat funkció segítségével röviden egyeztethetett a tanácsadójával.

A Facebookon működő expat programban résztvevő vállalkozó palánták is reklámozzák szolgáltatásaikat. Az az ügyfél, aki például szoftver tanácsadást nyújtana angolul, potenciális klienseket szerezhet az expat oldalakon. Ne felejtsük el, hogy egy-egy expat oldal 5-6000 fős migráns közösséget jelent! Az eszköz korlátja, hogy vannak olyan migráns ügyfelek, akik különböző okokból nem akarnak regisztrálni a közösségi oldalakra. Itt a tanácsadó fontos feladata, hogy megtanítsa az eszköz biztonságos használatát, és felhívja a figyelmet annak a veszélyeire, ha valaki nem védi eléggé magánszféráját ezeken a helyeken.

Példák a sikeres kimenetekre:
• I. esetében a szerencse és a gyors reakció hozott eredményt. Egy ritka ázsiai nyelven és angolul beszél. Amikor a nyár közepén váratlanul találtunk egy ilyen munkát az IBM-nél, a közösségi oldal segítségével, személyes találkozó nélkül készítettük fel a gyors jelentkezésre, és sikeresen túl is jutott a többkörös interjúkon.

A másik közösségi oldal, a LinkedIn használatára is bátorítottuk ügyfeleinket. A LinkedIn elsősorban a munkára és a szakmai profilra fókuszál, kiváló networking eszköz, és egyre jobban terjed Magyarországon is. Két funkciót emelnénk ki, amely megmagyarázza, miért is lehet hatékony eszköz migráns álláskeresőknél. Az egyik funkció az úgynevezett "endorsement". A felhasználó önéletrajza alapján feltölti személyes profilját: tanulmányait, eddigi munkatapasztalatai, eredményeit. LinkedIn profil linkje bekerül az önéletrajzba is. A következő lépésben megadhatja azokat a skilleket, készségeket, jártasságokat, amelyeket a munkavállalás során kamatoztatni szeretne. Migránsok esetében sokszor probléma, hogy nem tudnak olyan referenciákat megadni, amiket a befogadó országból könnyű ellenőrizni.

A LinkedIn lehetőséget ad arra, hogy a felhasználó név, e-mail cím alapján megkeresse korábbi munkatársait, iskolatársait, cégeit, akik az "endorsement" funkcióval visszaigazolhatják, hogy ő valóban jó szakember, sőt, ajánlásokat is megfogalmazhatnak. Ennek technikájára a foglalkoztatási tanácsadó tudja megtanítani az álláskereső ügyfelet.

A másik fontos funkció a szakmai vérkeringésbe való bekerülést segíti. A LinkedIn a megadott kulcsszavak, skillek alapján maga is felajánl szakmai csoportokat, ahová a felhasználó kérheti felvételét, illetve ugyanezen kulcsszavak alapján a keresőben magunk is kereshetünk szakmacsoportokat.


jovokerek

Ha például az ügyfél klímaváltozás területén szeretne dolgozni, a "climate change" kulcsszóra kell rákeresni. Aki több csoporthoz is csatlakozik, napi szintű híreket fog kapni a szakmájával kapcsolatban. A naprakészség fontos, a munkanélküliség ugyanis mindig a meglévő szaktudás avulásának veszélyét hordozza. A csoporttagok gyakran álláslehetőségekről is kapnak értesítést. A LinkedIn korlátja, hogy jelenleg angolul érhető el, tehát csak azoknak az álláskeresőknek segítség, akik beszélik a nyelvet.

Példák a sikeres kimenetekre: D. PhD hallgató, mérnöki területen. Középtávú célja, hogy ottmaradhasson az egyetemen és taníthasson. Ott akadt el, hogy nagyon elszigetelt az egyetemen, nehezen illeszkedik be. Hijabot visel, és nehézséget jelent kapcsolatot teremtenie kollégáival. Rövid távú célja, hogy a következő félévben bekerüljön a szakmai vérkeringésbe. Tanácsadójával networkinget tanul, elkészíti LinkedIn profilját, prezentációt vállal az egyetemi rendezvényen, hogy munkatársai számára is láthatóvá váljon szakmai felkészültsége.

Egy alternatíva az integrációra: vállalkozás indítása
Több migráns álláskereső ügyfelünknél a tanácsadás nem az álláskeresésre, hanem vállalkozás indítására fókuszált. Ezekben az esetekben nagyon körültekintően kell a tanácsadónak eljárnia. Pontosan fel kell mérni a vállalkozási ötlet realitását, megvalósíthatóságát. A tanácsadás során egy üzleti terv készül az ügyféllel közösen.

A legnagyobb nehézséget általában a helyismeret hiánya okozza. Azoknak, akik eredetileg is vállalkozást üzemeltettek hazájukban, meg kell küzdeniük az országok közötti jogi, bürokratikus különbségekkel is. Ilyenkor hasznos a jogi tanácsadás. Nem könnyű a kereslet és a konkurencia felmérése, illetve a piackutatás sem, leginkább a nyelvi nehézségek miatt.

A vállalkozásfejlesztési tanácsadás a programban résztvevők összetételétől függően működhet egyéni és csoportos formában is. Az is érvényes kimenet egy vállalkozási tanácsadás során, amikor a számítások során egyértelműen kiderül, hogy a vállalkozás nem életképes. Ezt az álláskereső ügyfelek nehezen élik meg, viszont irreális, dédelgetett álmaik gyakran megakadályozzák őket abban, hogy valódi lépéseket tegyenek a munka megtalálásában és így az integrációban.

Ez az esetenként fájdalmas folyamat segíti őket vissza a realitások talajára, támogatja az ésszerű döntések meghozását és kompromisszumok megkötését. Egy ügyfelünk például Szudánból szeretett volna hibiszkuszt behozni Magyarországra, "mert az ott olyan olcsó". A mini piackutatás megmutatta, hogy a még olcsóbb ázsiai piacokkal, ahonnan a teaforgalmazó és természetgyógyászati termékekkel foglalkozó cégek beszerzik alapanyagaikat, a szállítási és egyéb költségeket is számításba véve, nem veheti fel a versenyt. Az ügyfél ezután döntött úgy, hogy elvállal egy biztosabb bevétellel kecsegtető állást, ahol nyelvtudását tudja kamatoztatni.

jovokerek

A realitás kontroll a tanácsadás lényeges eleme: nem szabad bármilyen ötletet támogatni, mindig törekedni kell arra, hogy kérdéseinkkel segítsük az álláskeresőt abban, hogy megtalálja a helyét a munkaerőpiacon. Sem alá, sem fölé nem kifizetődő célokat kitűzni: ha valaki nagyon képességei alatt szeretne vállalni, akkor az önértékelése, önbecsülése sérül, és a deficit nőni fog, ahelyett, hogy csökkenne. Természetesen figyelembe kell venni az ügyfél anyagi helyzetét és az elhelyezkedés sürgősségét, így lehet reális rövid távú, középtávú és hosszú távú terveket kialakítani.

Példák a sikeres kimenetekre:
Egy egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező migráns ügyfelünk, négyévnyi anyasági ellátás után azzal keresett meg minket, hogy nem bírja már az otthonlétet, és kitanulná akár a műkörmösséget is, csak hadd csináljon valami értelmeset. Áttekintve önéletrajzát, készségeit, ez a cél nem tűnt jó ötletnek. A közös munka eredményeként egy olyan vállalkozás ötlete kezdett formálódni, ami az egészségturizmus területén működne, és szakmájához közelebb áll, mint az eredeti terv. A tanácsadás során elkészült az üzleti terv és a honlap is.

Másik ügyfelünk számítógépes grafikai területen keresett munkát, ám eredeti stílusa és ötletei miatt az ő esetében is megfelelőbb formának tűnt egy saját vállalkozás beindítása. Elkészítette saját honlapját, névjegyét, kialakította arculatát, és ezzel önmaga reklámja is lett egyben.

"Alapíthat-e külföldi céget Magyarországon?"
Gazdasági társaságot üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására külföldi és belföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok egyaránt alapíthatnak, működő ilyen társaságba tagként beléphetnek, társasági részesedést szerezhetnek. Látszik tehát, hogy a jogalkotó semmilyen megkülönböztetést nem alkalmaz, vagyis szabad az út a külföldiek cégalapítása, gazdasági társaságokban való részvétele előtt."

Mikor tekintjük sikeresnek a migráns álláskeresőkkel folytatott munkát?
Az eddigiekből is kiderül, hogy a migráns álláskeresőkkel folytatott munka akkor lesz sikeres, ha több szinten, a szolgáltatások széles palettáját kínálva működik. Ennek megfelelően az ügyféllel közösen történik az egyéni stratégiák kidolgozása. A kitűzött SMART célok először egy hosszabb távú életpályát és karrier utat vázolnak fel, majd lebontva kisebb lépésekre meghatározzuk az odavezető út lépéseit. Így előfordul, hogy a projekt kifutása alatt még a rövid távú célok megvalósításánál járunk, és csak egy utánkövetési vizsgálat mutathatja meg a hosszabb távú célok elérését. A példákból is látszik, hogy a folyamat hosszabb, összetett, és minden fázisnak megvannak a maga eredményei. A mérhetővé tenni a haladást, mert minden megbecsült kis lépés, eredmény erőforrásként használható a jövőre nézve.

» PDF letöltés