A projektről

2014 januárjában új projektet indítottunk „Munkaerő-piaci szolgáltatások harmadik országbeli nőknek” címmel. A projektet a Belügyminisztérium kezelésében lévő EURÓPAI INTEGRÁCIÓS ALAP Program 2013. évi keretéből jóváhagyott támogatással valósítjuk meg. Célja a harmadik országbeli bevándorló, álláskereső nők társadalmi- és munkaerő-piaci beilleszkedésének elősegítése, egy komplex szolgáltatáscsomagra alapozva, melynek elemei külön-külön is építő, segítő jellegűek. A 2014-2015-ben megvalósuló projekt legfontosabb célja a résztvevők mentorálása, egyéni tervének összeállítása és folyamatos támogatása az álláskeresésben.


A komplex szolgáltatáscsomagot biztosító projektünk az alábbi elemekből, egymást erősítő tevékenységekből épül fel:
A projekt szociális mentora segítséget nyújt a lakhatási, szociális, családtámogatási és egyéb ügyek megoldásában, a résztvevő pedig ezáltal megoldást találhat a problémás ügyeire és nehéz élethelyzeteire, melyek akadályozhatták a sikeres integrációt. Az álláskeresési csoportfoglalkozások alkalmával a résztvevők együttesen kapnak általános és speciális információkat a munkaerőpiacról, a magyarországi viszonyokról, az álláskeresés sikeres módszereiről, technikájáról elméletben és gyakorlatban, az őket érintő magyarországi munkaerő piaci helyzetről.

Személyre szabott információkhoz jutnak lehetőségeikről, a saját kultúrájuktól esetleg eltérő álláskeresési- és munkamódszerekről, munkakultúráról. Megismernek és begyakorolnak olyan módszereket, amelyek az önérvényesítést, a kooperációt, a konfliktusos helyzetek megoldását segítik. A szolgáltatás hatásaként a résztvevő segítséget kap a megfelelő célállás meghatározásához. Jobban tudja képviselni magát és az érdekeit interjúhelyzetekben, társas kapcsolataiban, elhelyezkedése után.


Az álláskeresési mentoráció pedig egy egyénre szabott komplex segítségnyújtási forma. A tanácsadó és az egyes ügyfelek közösen feltérképezik az ügyfél adottságait, lehetőségeit, feltárják az elhelyezkedésének akadályait. Megállapodnak az elérendő célállásban vagy képzésben és a cél eléréséhez szükséges feladatokat hajtják végre. Az ügyfelek előrehaladására, elégedettségének vizsgálatára kompetenciamérést végeznek a tanácsadók. Ezen kívül heti rendszerességgel nyitott álláskereső klub alkalmakat tartunk, amelyre a projektben résztvevőkön kívül további harmadik országbeli álláskeresőket várunk (férfiakat és nőket egyaránt). A klub célja, hogy információk nyújtásával, álláskeresési készségek fejlesztésével, mentális támogatással segítse az elhelyezkedést.

Nagyon izgalmasak az asszertivitás tréningek ahol különösen a női hátrányokkal való szembesítés, ezek feldolgozása és konfliktuskezelés történik meg: az esélyegyenlőség megvalósítása a nők és tágabb környezetük körében, érdekérvényesítési képességük erősítése és saját kezdeményezéseik támogatása, kapcsolataik minőségének a javítása, kommunikációs- és konfliktuskezelési nehézségek csökkentése. Mind a filmdráma foglalkozás, mind a csoportos önkifejezés fejlesztés foglalkozások a jóga elemeivel izgalmas, kihívásokkal teli programot kínálnak.

A jogi tanácsadás a projekt során felmerülő jogi kérdéseket próbálja kezelni. Ezekre, valamint az összes bürokratikus problémára keres megoldásokat (ügyintézések, vállalkozások elindításának háttere, hitelfelvétel, tb, családi és szociális ügyek, letelepedéssel kapcsolatos ügyek stb.). Célja az igénybe vevők jogi vonatkozású problémáinak feltárása és minél szélesebb körű megválaszolása tanácsadással, hivatalos iratok megfogalmazásával. A egyéni tanácsadási alkalmak és csoportos foglalkozások idejére igény szerint tolmácsolást és szakszerű gyermekfelügyeletet biztosítunk, ezzel is segítve a résztvevőket.

A projekt teljes költségvetése 23.232.949 Ft.
A finanszírozást az EURÓPAI INTEGRÁCIÓS ALAP Program és a hazai központi költségvetés támogatása biztosítja.