„Munkaerő-piaci szolgáltatások harmadik országbeli nőknek”

Programunk arra irányul ,hogy segítsük a bevándorló nők bekapcsolódását a munka világába.

Asszertív tréningünk felkészíti a résztvevőket arra, hogy különböző, feszültséggel terhelt helyzetekben megfelelően fejezzék ki gondolataikat, érzéseiket, igényeiket. Meghallgassák, megértsék és elfogadják másokéit.

A projekt szociális mentora segítséget nyújt a lakhatási, szociális, családtámogatási és egyéb ügyek megoldásában.

Egyéni tanácsadás keretén belül személyre szabottan segítjük a nőket, hogy megismerjék a magyarországi munkaerő-piaci helyzetet és felkészítjük arra, hogy megtalálják helyüket a munka világában.

A finanszírozást az EURÓPAI INTEGRÁCIÓS ALAP Program és a hazai központi költségvetés támogatása biztosítja.