Munkaerő-piaci és integrációt segítő szolgáltatások felsőoktatásban tanuló migránsoknak (2016-2018.)

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) támogatásával megvalósuló MMIA-2.2.3-2015-00003 projektünk célja a magyarországi felsőfokú képzési intézményekben tanuló, Európai Unión kívüli – harmadik országbeli – állampolgárok munkaerő-piaci és társadalmi integrációját segítő készségfejlesztő és tanácsadó program megvalósítása komplex szolgáltatáscsomag biztosításával. A 2016. év augusztusában megkezdett, 19 hónapos projektünk 2018. február végén fejeződik be. A projekt 19 hónapos megvalósítási időtartama alatt 120 fő Európai Unión kívüli, harmadik országbeli állampolgár részesül az alábbi szolgáltatásainkból: EGYÉNI ÁLLÁSKERESÉSI TANÁCSADÁS ÉS KOMPETENCIA MÉRÉS célja az ügyfeleink személyre szabott támogatása a gyors elhelyezkedésük érdekében az alábbi szolgáltatásokkal: - ügyfeleink képességeinek és igényeinek feltérképezése; - a kompetenciáik szintjének meghatározása; - az elakadások felismerése és leküzdése; - reális, vállalható álláskeresési célok kitűzése; - ügyfeleink megerősítése és kompetenciáinak fejlesztése; - a hazai munkaerő-piaci helyzet és munkakultúra megismertetése. ÁLLÁSKERESŐ KLUB ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ CSOPORT célja az álláskeresés folyamatának felgyorsítása, hatékonyságának növelése (eszközök biztosítása, technikák gyakorlása). VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS célja, hogy a résztvevők információkat kapjanak a vállalkozásindítás magyarországi feltételeiről, a hatékony üzleti tervezésről, kiderüljön számukra, hogy egyéni ötletük valóban megvalósítható-e, és hogy el tudják dönteni, valóban képesek-e erre a feladatra, akarják-e ezt az utat választani. MENTORÁLÁS ÉS KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK célja, hogy támogatást nyújtson a célcsoport azon tagjainak, akik nem kapnak megfelelő intézményi segítséget a szűkebb (egyetemi élet) vagy tágabb környezetükbe való beilleszkedéshez. Az önkéntes mentor segítő munkája során a klasszikus segítői módozatoknál jellemzően informálisabb módon és a hétköznapi élet bármely helyszínén támogathatja a mentoráltat. Az egyéni mentorálás mellett a közösségi programokon való részvétel is elősegíti a mentorált egyetemista szűkebb és tágabb környezetében való beilleszkedését, a kulturális, társadalmi ismereteik, és kapcsolataik bővülését. INTEGRÁLT PORTÁL célja, hogy: - támogassa és kiegészítse a személyes tanácsadói munkát; - a személyes tanácsadói munkába (még) be nem vont célcsoporthoz tartozók figyelmét felkeltse, erősítse a bizalmat és új résztvevőket csatornázzon be; - a személyes tanácsadói munkában nem résztvevő, de a célcsoporthoz tartozó érdeklődők számára is hasznosítható ismereteket adjon át, ezáltal multiplikátor hatást fejtsen ki; - támogassa a munkaadói oldal integrálását a projektbe és online elérhető felületet biztosítson a kifejlesztésre kerülő alkalmazásoknak. KUTATÁS célja, hogy megismerjük a felsőoktatási intézményekben tanuló harmadik országbeli és menekült hallgatók helyzetét és jellemző karrier útjait. Feltárjuk a tágabb értelemben vett beilleszkedésüket meghatározó – pl. a munkaerő-piaci integrációjukat támogató/gátló – tényezőket és ajánlásokat fogalmazzunk meg, melyek hatással lesznek a szakpolitikai döntésekre. Az MMIA-2.2.3-2015-00003 projekt teljes költségvetése 38.925.471 Ft. A finanszírozást a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) és a hazai központi költségvetés támogatása biztosítja.