Fővárosi Migrációs Kerekasztal megalakítása (2012. december)

2012. december 5-én részt vettünk a Fővárosi Migrációs Kerekasztal megalakítását célzó rendezvényen. A projekt a helyi közigazgatás és a migrációval foglalkozó civil szereplők hálózatának kiépítését célozza annak érdekében, hogy párbeszédet generáljon és szakmai fórumot biztosítson a migráció területén dolgozók együttműködésének javítása érdekében. Kiemelt cél, hogy a Magyarországon élő bevándorlók és a migráció területén dolgozó civil szervezetek igényeinek megfelelő fejlesztések és projektek valósuljanak meg Budapesten (megj. a migránsok/bevándorlók az EU-n kívüli országok azon állampolgárai, akik 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogcímmel rendelkeznek és jogszerűen tartózkodnak Magyarországon). A Kerekasztal I. ülésére a Főpolgármesteri Hivatalban került sor (1052 Bp., Városház u. 9-11.). Az EIA/2012/3.7.4. azonosító számú projekt megvalósítója Budapest Főváros Önkormányzata, akinek szakmai partnere a Budapest Esély Nonprofit Kft. A projektet a Belügyminisztérium kezelésében lévő Európai Integrációs Alap támogatja. A projekt célja a Budapest területén a migráció szakterületén tevékenykedő társadalmi szereplők hálózatának kialakítása, aktivitásainak, képességeinek fejlesztése, a Fővárosi Önkormányzat bekapcsolása a migráció társadalompolitikai kezelésébe, a fővárosban élő migráns közösségek társadalmi integrációjának elősegítése érdekében, a Fővárosi Migrációs Kerekasztal összehívása és működtetése által. A projekt háttere és a beavatkozás indokoltsága: A projekt a helyi közigazgatást kívánja aktivizálni a migráció szakterületén. Jelenleg a városban folyó tevékenységek az állami hatáskörök gyakorlóihoz és egy-egy jelentős civil szervezethez köthetők. A városvezetés ugyanakkor fontosnak tartja, hogy az itt élő migráns közösségek számára is jól láthatók legyenek a társadalmi részvétel lehetőségei és módjai. Annak érdekében, hogy a helyi migráns közösségeket képviselő, érdekükben tevékenykedő szervezetekkel együttműködésben e csoportok igényeit és szükségleteit a városvezetés megismerhesse, rendelkezésre álló eszközeivel támogathassa, illetve e közösségek az önkormányzattal való együttműködés lehetőségeit megismerjék, használják, szükséges egy jól működő kommunikációs, konzultációs csatorna kialakítása. A megoldásra váró főbb problémacsoportok: a migráns közösségek gyenge társadalmi hálózatainak erősítése, a migráns szervezetek képessé tétele a lehetőségeik kihasználása, tevékenységük erősítése érdekében. A közigazgatás szereplőinek képessé tétele a migráns szervezetekkel folytatandó párbeszédre, az interkulturális különbségekből adódó sajátos szükségletek adekvát kezelésére A projekt célcsoportjai: a Budapesten élő migráns személyek, közösségek, civil szerveződések; a közigazgatás szereplői; a többségi társadalom. Megvalósítandó tevékenységek: 1.) Fővárosi Migrációs Kerekasztal – Hálózatépítés 2.) Szakpolitikai ajánlás 3.) Szolgáltatások migráns szervezeteknek 4.) Szolgáltatások migránsokkal foglalkozóknak 5.) Hírlevél 6.) Kiadvány