"ÚJ otthon" projekt (2015-2016.)

A Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) harmadik, és egyben utolsó felhívására benyújtott "ÚJ otthon" pályázatunkat 2015. február 27-én támogatásra érdemesítette a bíráló bizottság. A "Női jogok és esélyegyenlőség" témakörben benyújtott projektünk költségvetése 55.420 euró, amelynek 90%-át a Norvég Civil Támogatási Alap biztosította vissza nem térítendő támogatás formájában. A Jövőkerék 10%-os saját forrással járult hozzá a projekt sikeres megvalósításához. A 12 hónapos projekt 2015 áprilisában kezdődött és 2016 április végén zárult. Az "ÚJ otthon" projektünk összefoglalása: Társadalmi marginalizáció fenyegeti hazánkban a bevándorlókat, különösen a menekült nőket. Beilleszkedésük egyik alapfeltétele a munkavállalás. A sikeres munkaerő-piaci integrációjukhoz szükség van a kompetenciáik fejlesztésére, a munkahelyi fogadó készség elmélyítésére, a segítő szakma felkészítésére. Ennek érdekében mentor és álláskeresési tanácsadók segítették a női ügyfeleink munkavállalását, célzott szemléletformáló kampánnyal szólítottuk meg a foglalkoztatókat és HR-eseket, valamint a projektben fejlesztett módszertant segítő szakembereknek adtuk át, és önsegítő közösséget kezdeményeztünk a bevándorló nők körében. A projekt célcsoportját a hazánkban élő bevándorló és menekült nők alkották, illetve a tudásátadásban résztvevő segítő szakemberek, valamint a kampányunkkal elért munkáltatók és HR szakemberek. A "ÚJ otthon" projektünk legfontosabb eredményei: A projekt eredményeként 30 segítő szakember kompetenciája nőtt, 50 szervezet kapott közvetlen ismereteket a projektről és az alkalmazott módszereinkről, 30 bevándorló hölgy életminősége javult, 20 foglalkoztató attitűdje változott meg, 500 munkáltató és HR szakember tájékozottsága javult a témában. 20 fős összetartó közösség alakult ki a menekült nők körében. 10 oldalas módszertani útmutató született a menekült nők foglalkoztatását illetően, 80 oldalas hatásvizsgálat készült a projekt eredményeinek és módszereinek a bemutatására. Honlap és Facebook oldal is készült, valamint egy útmutatót is összeállítottunk hasonló célú szemléletformáló kampányok lebonyolításához.