Bemutatkozás

A Jövőkerék Közhasznú Alapítvány átfogó célja, hogy elősegítse, támogassa - Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása után - az európai értékek megerősödéséhez és érvényesüléséhez elengedhetetlen helyi közösségek, civil szerveződések és autonóm állampolgárok képességeinek, erőforrásainak, lehetőségeinek fejlesztését és kiaknázását elősegítő önálló kezdeményezéseket, programokat. Az Alapítvány segítséget kíván adni a civil partnerek számára különböző ötleteik konkrét fejlesztési projektté érleléséhez, illetve azok megvalósításához. Ennek során nagy hangsúlyt szeretne fektetni a megértés, az együtt gondolkodás és együttműködés, illetve a nyílt kommunikáció és információcsere módszereire, eszközeire.

Székhely: 1021 Budapest, Kuruc u. 8.
Telefon: +36 70 3700 120 (Ary Benedek kuratóriumi elnök);
Telefon: +36 30 6369 281 (Kiss György Szabolcs kuratóriumi tag)
E-mail: jovokerek@jovokerek.hu
Adószám: 18121214-2-41
Bankszámlaszám: 11702036-20706856
Statisztikai szám: 18121214-9133-569-01
Nyilvántartási szám (Fővárosi Törvényszék): 01-01-0009646
PIC number (Participant Identification Code): 934415454

Kuratórium

Az Alapítvány kezelő szerve annak Kuratóriuma. A Kuratórium hatáskörébe tartozik az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása, valamint minden olyan kérdésben döntés és eljárás, amelyet a hatályos jogszabályok és az alapító okirat a legfőbb szerv (kezelő szerv) feladataként határoz meg. A Kuratórium tagjai:

 • Ary Benedek (kuratóriumi elnök)
 • Kiss György Szabolcs (kuratóriumi tag)
 • Farkas Tamás (kuratóriumi tag)

Az alapítvány hivatalos képviselői (képviselet módja):

 • Ary Benedek (önálló)
 • Kiss György Szabolcs (önálló)
 • Farkas Tamás (együttes)

Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés joga a kuratóriumot illeti meg. Az Alapítvány kuratóriumának tagjai az alapítványi vagyon alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról együttesen döntenek. A Kuratórium csak és kizárólag az alapító által az Alapító Okiratban meghatározott céloknak megfelelően rendelkezhet az Alapítvány vagyonáról. A vagyon felhasználásának módja:

 • pályázatok,
 • ösztöndíjak,
 • eszközvásárlások,
 • támogatások,
 • költségtérítések és költségviselések,
 • egyéb költségek az alapító okiratnak megfelelő működés érdekében,
 • vállalkozás útján az alapítványi vagyon gyarapítása.

A Kuratórium tagjainak megbízása határozatlan időre szól. A Kuratórium tagjait tevékenységükért díjazás nem illeti meg. Kuratóriumi tagság az alapító kijelölése alapján és felkérésére jön létre. Ha a Kuratórium tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti, az alapító a kijelölést visszavonhatja és kuratóriumi tagként más személyt, szervet (szervezetet) jelölhet ki. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik.