Bekapcsolódtunk a TÁMOP 2.6.1 „Az akkreditáció rendszerének kialakítása” projektbe (2010.)

A program céljai:
• a projekt keretében meghatározásra kerülnek a munkaerő-piaci szolgáltatások és programok egységes minősítési szempontjai és szakmai követelményei;
• kidolgozásra kerül az akkreditációs és minősítési rendszer kialakítására és a rendszer működésére vonatkozó szakmai koncepció;
• megkezdődik a nem állami szervezetek felkészítése az akkreditációra.

A program menete:
• A munkaerő-piaci ellátórendszer biztosítani kívánja az azonos minőségű és tartalmú szolgáltatást minden ügyfelének. Ehhez ki kell alakítani azokat a feltételeket, melyek lehetővé teszik a nem állami szervezetek bevonását a szolgáltatási piacra, így lehetőséget nyújtva a kiszerződéses rendszer bevezetésére és a szolgáltatásvásárlásra. A civil szervezetekkel közösen kerül kialakításra a szolgáltatások, illetve a munkaerő-piaci programok egységes rendszere.
• Miután ez a folyamat lezárul, elkezdődik a következő szakasz, a résztvevő civil szervezetek felkészítése az akkreditációra. Az akkreditációs mechanizmus megteremti a finanszírozás keretét és lehetővé teszi a források hatékony felhasználását. A közös munka régiónként valósul meg. Minden régióból legalább 20 résztvevő civil szervezettel működik együtt az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány.

A program 2009 decemberében indult és 2010 decemberéig tart.