"Médiakampány az éghajlatváltozás fenntarthatósági kérdéseiről" (2010-2011.)

Örömmel tájékoztatunk minden érdeklődőt és partnerünket, hogy Alapítványunk a KEOP 6-1-0/B/09 pályázati kiíráson támogatást nyert a "Médiakampány az éghajlatváltozás fenntarthatósági kérdéseiről" című projektünk megvalósítására. A projekt keretében 30 részes TV sorozatot készítettünk a klímaváltozás hatásairól, amelyet a DUNA TV 2011-ben mutatott be. A projekt honlapján megtekinthető a sorozat összes epizódja, valamint elolvasható a nyomtatott sajtóban megjelent 7 részes cikksorozat. A projekt teljes költségvetése 48.169.450 Ft volt, amihez alapítványunk 5% saját erőt biztosított. A globális felmelegedés Magyarországra is jelentősen hat, a térségre jellemző, regionális klímaváltozást eredményez. A kérdéskörről az elmúlt években számos olyan ismeretterjesztő anyag készült, amely alapvetően a megelőzés lehetőségét vizsgálta, és a szélsőséges következményeket mutatta be. Sem a magyarországi regionális jellemzők, sem a probléma fenntarthatósággal kapcsolatos kérdései, sem a megváltozott helyzethez való gyakorlati alkalmazkodás módjai nem kaptak kellő hangsúlyt. Mivel a klímaváltozás a tudósok egy része szerint már visszafordíthatatlan folyamat, fontos lenne, hogy a megelőzésről és az általános, globális hatásokról terjesztett információk mellett, az alkalmazkodás és a fenntarthatóság kérdéseit is vizsgáljuk. A projekt kidolgozása során előzetes felmérést készítettünk - a Közép-Magyarországi Régió kivételével - az ország 6 konvergencia régiójában. A 15 kérdésből álló kérdőívvel arra kerestük a választ, hogy a várható hétköznapi változásokkal, a regionális hatásokkal mennyire van tisztában a magyar lakosság, valamint hogy érdekli-e őket a téma, kívánnak-e aktív szerepet vállalni az alkalmazkodás folyamatában, ismernek-e fenntartható viselkedésmintákat. A felmérés alapján a lakosság túlnyomó része a magyarországi regionális hatásokat és a fenntárható viselkedésmintákat nem ismeri, de szeretne több és gyakorlatorientáltabb információ birtokába jutni a kérdésről. A Jövőkerék Közhasznú Alapítvány azt a hosszú távú célt tűzte maga elé, hogy hozzájáruljon a környezettudatosabb, fejlettebb környezetkultúrájú és környezet-etikájú lakossági szemlélet kialakulásához. Ennek érdekében a konvergencia régiók lakossága számára olyan viselkedésmintákat szeretnénk bemutatni a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás területén, amely a fenntartható életmód kialakításához hatékonyan járul hozzá. A célok elérése érdekében egy 7 hónapos médiakampányt szerveztünk az alábbi tevékenységek megvalósításával: - 30 részes TV sorozat legyártása, elkészítése és bemutatása a DUNA TV-ben és a vidéki nagyvárosok televízióiban - megjelenés az írott médiában: a.) 7 részes cikksorozat a nyomtatott sajtóban (a BLIKK dunántúli és kelet-magyarországi mutációiban); b.) 30 részes cikksorozat az interneten (Országos Meteorológiai Szolgálat). A projekt részeként megvalósítottuk a kiírásban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági feladatokat, valamint a fenntarthatóságot és esélyegyenlőséget javító intézkedéseket tettünk. Az információk áramoltatása mellett a kampány elsődleges célja a lakosság szemléletformálása volt, a mindennapi életbe könnyen illeszthető eszközök és módszerek illetve ezek alkalmazásának bemutatásával, a kompetens és felelős fogyasztói magatartás megismertetésével. A DUNA TV, a vidéki nagyvárosok televíziói, a BLIKK és a Országos Meteorológiai Szolgálat bevonásával a célcsoport jelentős számú képviselőjét értük el. A projektmegvalósítás alatt az elérések száma az alábbiak szerint alakult: - passzív részvétel / rövid idő: 602.000 elérés; - passzív részvétel / hosszú idő: 935.000 elérés. A projekt teljes költségvetése bruttó 48.169.450 Ft.